DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

4. Chi nhánh 4 - Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Nai tại Tây Nguyên

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 VĂN TẤN MINH QUÂN GIÁM ĐỐC 093 494 3333 
2 TRẦN THANH HÙNG NVKD 0915 958 167
3 VĂN TẤN PHÁT NVKD 0978055630
4 THÁI THANH SANG Kế toán trưởng  
5 HOÀNG THỊ HIỀN Kế toán viên 0947 491850

 

Tin tức khác

backtop