DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Phòng kinh doanh

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 TRẦN MINH PHƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG 0937 191 281
2 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG PHÓ PHÒNG 0907 045 690
3 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG NHÂN VIÊN 0937 376 492
4 NGUYỄN THANH TÍNH NHÂN VIÊN 0398 804 789
5 NGUYỄN VĂN THÀNH NHÂN VIÊN 0906 818 070

 

Tin tức khác

backtop