DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Phòng kinh doanh

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 TRẦN MINH PHƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG  
2 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG PHÓ PHÒNG  
3 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG NHÂN VIÊN  
4 NGUYỄN THANH TÍNH NHÂN VIÊN  
5 NGUYỄN VĂN THÀNH NHÂN VIÊN  

 

Tin tức khác

backtop